SHIPPING

ช่องทางการจัดส่งสินค้าในประเทศไทย  
  • จัดส่งโดยใช้บริการของ Kerry Express (จัดส่งสินค้าถึงที่)
    • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
      • การจัดส่งโดย Kerry Express สินค้าจะถึงภายใน 1 - 3 วันทำการ หลังจากวันที่เราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า และขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่งสินค้า (ตัดรอบชำระเงินแต่ละวันเวลา 17.00 น)
ช่องทางการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
  • ตอนนี้เรายังไม่เปิดบริการในส่วนของการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ แต่มี Plan ว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

Powered by MakeWebEasy.com